Previous Photo    Giorgia Bronzini - Race winner with a terrific sprint     Next Photo