Previous Photo   Schleicher awaits the podium presentation      Next Photo