Previous Photo   Olga Slusareva easily took the bunch sprint       Next Photo