Previous Photo   Regina Schleicher (Fenix) takes the sprint       Next Photo