Previous Photo    Nikki Harris takes on a bottle at the end of Lap 2    Next Photo