Previous Photo    Sanchez has time to celebrate     Next Photo